Werkwijze

Bezieling en effectiviteit organiseren in samenwerking is de kern van Duende uitvoeringskracht. Bij ontwikkeling van teams en organisaties gaat het om ontwikkeling van de harde procesgerichte en de zachtere mensgerichte aspecten van het werk. Processen

Processen
Werkprocessen en besluitvorming, communicatie- en escalatielijnen. Zijn belangrijk voor effectief samenwerkeen. Met het gezamenlijk benoemen van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ontstaat een heldere werkwijze tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en binnen projectteams en samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan kunnen overlegstructuren, werk- en besluitvormginsprocessen effectief worden ingericht. Zo ontstaan soepel functionerende teams die plezier hebben. De teams en organisatie blijven in control bij scopewijzigingen en er is effectieve samenwerking tussen projectteams, interne opdrachtgever, directie en bestuur, de partijen in de omgeving van het project en de beleid- en beheerafdelingen. Belangen tegenstellingen en dilemma's worden integraal bekeken en besluiten hierover worden op het juiste niveau en op basis van de juiste informatie genomen. Mensgericht

Mensgericht
Aan de mensgerichte of zachte kant gaat het om laten ontsaat van vertrouwen door elkaar te leren kennen en begrijpen. Dit kan door het benoemen en bespreken van gedrag zowel op goede dagen als onder druk. Daarnaast door het benoemen van gezamenlijke ontwikkeling van de visie/doel van de organisatie/project en persoonlijke doelen en hoe deze bijdragen aan de projectdoelen. Volgens het principe dat alles wat aandacht krijgt groeit, bereikt de organisatie en het team door aandacht te geven aan wat men wel wil zien of bereiken gaat dit ten koste van de problemen. De brandjes blussen metaliteit verdwijnt en er komt aandacht en tijd voor risicogestuurd werken en de langere termijn. Doordat de teamleden elkaar echt leren kennen en begrijpen ontstaan respect en vertrouwen.