Teamontwikkeling

Werkende principes
Voor het samenwerken in teams en tussen teams of organisaties zijn er een aantal principes die bijdragen:
- alles wat aandacht krijgt groeit. Een jaar lang benoemen wat goed gaat, wat je wel wilt zien,
waar je op hoopt, wat wel af is, waar je naar verlangt in contact, wat je wel wilt.
- Fouten bestaan niet. Je hebt alleen vergissingen en misverstanden. Mensen acteren vanuit
verwachtingen en goede intenties. Als het anders loopt: Hoe lossen we dit samen op?
- Doen wat je zegt. Dat creeert veiligheid en helpt vertrouwen te laten groeien.
- Geinteresseerd en gedulig blijven en moeite doen om de ander te begrijpen en er samen
voor staan. Je inleven, problemen samen oplossen elk naar eigen rol en belang.
- Voorzichtig met machtsposities. Als je de machtskaart speelt verdwijnt het vertrouwen.
Besef dat elke controleslag het vertrouwen ondermijnt.