Insights discovery

Insights Discovery is een middel om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Dit draagt bij aan de groei van respect en vertrouwen wat nodig om soepel samen te werken. Insights Discovery is gebaseerd op de psychologie van Jung en gaat ervan uit dat iedere persoon uniek is met een eigen stijl, behoeftes en verwachtingen. Met Insights Discovery krijgen we meer inzicht in onszelf en de ander en groeit het vertrouwen in elkaar. Met deze taal kunnen teams komen tot soepele en effectieve samenwerking.