Oorsprong

De werkwijze Duende Uitvoeringskracht bestaat sinds 2009. De Duende benadering is ontwikkeld door Hannah Ietswaart aan de hand van haar ervaringen met het opzetten en werkend krijgen van landsgrensoverschrijdende samenwerking. Door de grote verschillen tussen landen op alle aspecten is het eenvoudiger de werkende principes te ontdekken. De sturingsfilosofie en instrumenten van Uitvoeringskracht zijn afgeleid van de Crossing Border theorie van Jan van der Molen waarop hij in 2011 is gepromoveerd bij de TU Twente. Jan is sinds 2012 professor aan de Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Samen hebben Jan en Hannah het praktijk boek Crossing Borders geschreven over opzetten en door-ontwikkelen van grensoverschrijdende regionale allianties.

Hannah Ietswaart is ingenieur en veranderkundige. Zij is gespecialiseerd in het organiseren van samenwerking tussen teams en organisaties en in teamontwikkeling. Met name samenwerking tussen overheden, kennisinstituten, bedrijfsleven en burgers rondom maatschappelijke vraagstukken, vooral in het ruimtelijke domein, infrastructuur en milieu. Zij geeft leiding aan en adviseert bij teamontwikkeling, organisatie verandering en samenwerkingsverbanden.

Zij is onder meer bedenker van Duende Uitvoeringskracht, een werkwijze waarmee ontwikkelrichting, veranderproces en resultaat als het ware dansend langs tegenstellingen tot stand komen. Daarnaast is zij mede auteur van Crossing Borders, een handelswijze voor start en doorontwikkeling van grensoverschrijdende allianties.

Hannah is geboren en opgegroeid in Groningen. Zij studeerde daar Nederlandse Landbouw aan de Hogere landbouwschool en deed vervolgens Bodem en water aan de Wageningen Universiteit. Na 15 jaar projectleider en procesmanager bij Rijkswaterstaat, adviesbureaus en een waterschap heeft zij veranderkunde gestudeerd bij het Sioo. Hierna heeft zij vooral als programma manager en organisatie adviseur gewerkt aan samenwerking tussen organisaties op regionale, landelijke en internationale schaal.