Duende

Kern van de Duende benadering
De Duende benadering gebruikt de begrippen passie, ritme en schoonheid om te sturen in de manier van samenwerken, de zachte kant van het samenwerken.

Passie: Het doet ertoe wat je eigen drive en kernwaarden zijn.
Ritme: Het doet ertoe wat je waar wanneer doet.
Schoonheid: Het doet ertoe hoe je iets doet, zegt, hoe je met elkaar omgaat.

Duende brengt bezieling in de samenwerking. Iedereen herkent een Duende moment. Het is het moment waarop één plus één drie is; het kippenvel moment in een betoog, een performance; het moment waarop mensen boven zichzelf uitstijgen en alles als vanzelf lijkt te gaan.
De Duende-benadering gaat ervan uit dat een samenwerkingsverband als een ondeelbaar systeem werkt en dat alle onderdelen elkaar constant beïnvloeden. De begrippen passie, ritme en schoonheid zijn leidend bij de sturing van de samenwerking. Hierdoor ontstaat aandacht, focus en vertrouwen tussen de mensen en de organisaties die samenwerken. Door deze manier van sturen en ruimte geven, ontstaan er momenten met Duende die de samenwerking versterken. De spanning die bestaat tussen de betrokkenen organisaties, bedrijven en burgers wordt niet ontkend of weggewerkt maar krijgt ruimte en heeft een functie in het proces. Door de spanning tussen de machtsblokken te benoemen en de energie uit deze spanning te richten op productie in plaats van strijd, draagt alles bij aan effectiviteit van de beweging naar een duurzame samenwerking, aan bezieling.

Ontstaan van Duende momenten
Duende momenten ontstaan en zijn niet af te dwingen. Het kan ontstaan door een gebeurtenis in de marge die op zich weinig invloed heeft, maar die door de context grote gevolgen kan hebben. Ook al is er geen kookboek, wel zijn er elementen die zorgen dat Duende eerder ontstaat.

Sturing en ruimte geven met de Duende-benaderling
Dit is een manier van omgaan met belangen bij dilemma’s en tegenstellingen op verschillende niveau’s. De samenwerking en de totale omgeving van het samenwerkingsverband wordt hier het macro niveau genoemd. De fase of situatie waarin de samenwerking zich bevindt is het meso niveau en de specifieke vraag, situatie of het specifieke dilemma is het micro niveau. De belangen of doelen van de verschillende organisaties botsen in inoud, tijd, geld of omvang van belangen. Met inzet van de duende bemandering gaan de betrokken partijen handelen vanuit het besef van ieders rol en belang. De rol van emotie en gevoel hierbij wordt erkend evenals de geschiedenis waarin men staat. Allen zien de meerwaarde bij de samenwerking voor zichzelf en de anderen. Er is een gezamenlijke focus op doel, resultaat of toekomstvisie. In het samenwerken wordt accent gelegd op punten waar partijen elkaar versterken (ruimte delen in plaats van geven of nemen) en wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Zo worden risico’s genomen in plaats van afgedekt.